Cách phát hiện nhà đất ‘dính’ quy hoạch hay không

Kiểm tra quy hoạch đất là việc cần thiết phải làm trước khi xuống tiền mua nhà đất để tránh rủi ro.

Theo khoản 1 Điều 6, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018, toàn bộ nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phải được công bố công khai theo quy định sau đây:

Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện; công bố công khai nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.

Việc công bố công khai được thực hiện chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Việc công khai được thực hiện trong suốt thời kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Căn cứ vào quy định nêu trên, để biết lô đất dự định mua có thuộc quy hoạch hay không thì bạn có thể kiểm tra theo các cách sau đây:

Kiểm tra thông tin ghi trong sổ đỏ

Thông thường, thông tin quy hoạch sẽ được ghi trực tiếp ở phần ghi chú trong sổ đỏ đối với đất đã có sổ. Thông tin này sẽ nêu rõ mảnh đất bạn “nhắm tới” nằm trong diện quy hoạch nào. Từ đó, người mua đất sẽ xem xét quy hoạch có phù hợp với nhu cầu của mình hay không trước khi quyết định xuống tiền.

Kiểm tra trực tiếp tại UBND

Người dân có thể đến UBND cấp xã, phường, thị trấn để gặp gỡ cán bộ phụ trách địa chính khu vực, xin thông tin quy hoạch đất tại địa bàn. Cách thức này phù hợp với việc giao dịch đất giữa những người trong cùng khu vực.

Xem trên cổng thông tin điện tử của UBND các quận, huyện 

Hiện nay, hầu hết UBND các quận, huyện đã xây dựng trang thông tin điện tử, trên đó đăng tải các thông tin về kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất. Nhiều tỉnh còn có phần mềm xem quy hoạch. Để tìm kiếm thông tin thửa đất, người dân sẽ phải nhập các thông số như: số tờ, số thửa hoặc tìm theo tọa độ (các thông tin này đều có ghi trong sổ đỏ) để ứng dụng hoặc website trả kết quả về.

Xin thông tin tại Văn phòng đăng ký đất đai

Theo Thông tư 34/2014/TT-BTNMT, người dân có quyền khai thác hệ thống thông tin đất đai do Nhà nước cung cấp thông qua phiếu yêu cầu.

Tuy nhiên, để khai thác thông tin kiểm tra quy hoạch đất; kế hoạch sử dụng; đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt phải trả phí.

Để có thông tin về quy hoạch sử dụng đất, trước tiên người yêu cầu phải tải phiếu yêu cầu theo mẫu số 01/PYC. Tại danh mục và nội dung dữ liệu cần cung cấp trên phiếu yêu cầu thì tích vào ô “quy hoạch sử dụng đất”, nếu cần thêm thông tin khác thì tích vào ô “tất cả thông tin trên”.

Liên hệ với công ty dịch vụ nhà đất

Những công ty uy tín sẽ nắm được thông tin quy hoạch ở địa phương bởi lĩnh vực kinh doanh của họ dựa trên đất đai.

Liên hệ tới các công ty dịch vụ nhà đất, bạn sẽ nắm được thông tin quy hoạch dễ dàng, nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, hãy xác minh lại để tránh gặp rủi ro về sau.

TintucVov

0922696339