Tag Archives: Số lượng sân bay dân dụng toàn quốc đến năm 2050 sẽ tăng lên 33 sau khi Cục Hàng không thống nhất bổ sung thêm sân bay Thành Sơn (Ninh Thuận) và Biên Hòa (Đồng Nai).

0922696339