PHAN RANG THÁP CHÀM CHI 55TỶ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH.

Thành phố Phan Rang Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) dự kiến chi 55 tỉ đồng để xây dựng hạ tầng, trung tâm điều hành IOC và các hệ thống wifi, camera giám sát cho đô thị thông minh.

Ngày 25-5, nguồn tin PLO cho biết UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có quyết định ban hành đề án “ Xây dựng và phát triển TP Phan Rang Tháp Chàm trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030”

TP Phan Rang  – Tháp Chàm xây dựng đô thị thông minh. ảnh HP

Theo đề án, xây dựng mô hình đô thị thông minh TP Phan Rang Tháp Chàm. Nhằm ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin vào phương thức quản lý chỉ đạo, điều hành của các cơ quan đơn vị, cán bộ, công chức viên chức. Từ đó góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp.

Mô hình đô thị thông minh cung cấp các dịch vụ công, công ích chất lượng và kịp thời phục vụ người dân. Tạo môi trường minh bạch,và doanh nghiệp để nâng cao cuộc sống của người dân. Thuận lợi để thu hút mạnh mẽ các dự án đầu tư và phát triên các thành phần kinh tế thúc dẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố.

Thành phố sẽ ưu tiên tập trung xây dựng các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng đô thị thông minh, các trung tâm giám sát, điều hành (IOC), hệ thống quản lý văn bản điều hành, báo cáo, thông tin kinh tế – xã hội, quy hoạch đất đai, hệ thống quản lý an ninh trật tự…

Mô hình trung tâm điều hành thông minh của TP Phan Rang – Tháp Chàm. Ảnh : PR

Bên cạnh đó, xây dựng các ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp như hệ thống một cửa, wifi công cộng, quan trắc môi trường, hệ thống du lịch thông minh…

TP Phan Rang – Tháp Chàm dự kiến chi 55 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố và nguồn xã hội hoá để thực hiện đề án.

Đề án sẽ được triển khai thực hiện trong hai lộ trình. Giai đoạn thí điểm từ năm 2021 – 2025 sẽ xây dựng trung tâm điều hành thông minh iOC, hệ thống wifi công cộng, hệ thống giám sát an ninh, giao thông, vệ sinh mội trường và hệ thống quan trắc môi trường.

Trong giai đoạn này, thành phố được thụ hưởng từ sự đầu tư của UBND tỉnh Ninh Thuận và xã hội hoá như Trung tâm kiểm soát an toàn, an ninh mạng, hệ thống thanh toán không tiền mặt tại các chợ, siêu thị … Hệ thống thu gom và hệ thống xử lý rác hạn chế ô nhiễm

Ngoài ra, UBND tỉnh sẽ xây dựng cho thành phố cổng thông tin du lịch gồm các nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, thắng cảnh… Tích hợp giải pháp đặt, thanh toán điện tử và các Kiot chỉ dẫn, app du lịch thông minh.

Giai đoạn 2025 – 2030, TP Phan Rang – Tháp Chàm sẽ đầu tư hệ thống bãi đỗ xe thông minh căn cứ trên hiện trạng giao thông để khai thác tối đa xe đỗ trên một diện tích. Đồng thời, xây dựng các hệ thống giáo dục, y tế, giao thông, môi trường, nông nghiệp thông minh…

Theo: Vovland

 

0922696339